Compagnie Pal Frenak  | Foundation for Contemporary Dance and Sign Theater - HU18093982 | privacy policy & cookies policy | info@frenak.hu

mennonno

(2000)

Frenák Pál MenNonNo című szólókoreográfiájával egy sejtelmes, titokzatos, kék univerzumba merülünk alá.  A táncelőadást a koreográfus hat hónapos japán utazásának  emléke inspirálta: a butoh mozgásművészetéből táplálkozó előadásban a táncos minimalizált mozgás elemek segítségével, a szobrok látszólagos dermedtségéből kel életre.    Észrevétlenül bontakoznak ki a mozdulatok, egymásra vetítve a tánc kifejezőeszközeit és a siket-néma jelrendszert.

Az óriási kék ruha – mely először a teret borítja be, majd  a  táncost öleli körül - a hatalmas vízfelületeket, a tengert vagy az óceánt idézi. Ám ez az áradó kékség, az uszályként körbeölelő anyag megidézi a képzőművészet olyan alakjait és alkotásaikat is, mint az Yves Klein által levédett Klein Blue vagy a Sam Francis-féle Kék labdák, míg a koreográfia különleges fény-árnyék játéka, geometrikus szerkezete Moholy-Nagy világát juttathatja eszünkbe.

 

Az előadás teret enged az érzékenységnek: megszólít, újraértékelésre késztet, belsőnkbe  szivárog.  Az  átélt  mozdulatok  kirobbanó  erővel  közvetítik  a  térbe  olvadt gondolatokat. A test ecsetje megtelítődik kékkel: a ruha hol bőrként fogja össze a testet, hol festékként árad szét a táncost fürkésző emberek között.

A magyar tánctörténet egyik legszebb szólója...

Hihetetlenül erős már az első kép: az első pillanattól a fénycsóvában vergődő sérült pillangót látjuk. Ez a vergődés persze nem dramatizált, és sokkal inkább az erő sugárzik belőle, mint az  elesettség, amiben  nyilván nagy  szerepet  kap  a rendkívül  hatásos, erőteljes zene is.

Please reload

Alkotók

Zene

Fred Bigot

Hang és fény

Marton János

Zoltai György

Koreográfia és koncepció

Frenák Pál

legközelebb látható

Hamarosan...