top of page

Frenák jelei

Nol.hu @ MGP


Frenák Pál húsz éve meghökkent műveivel Párizsban, majd évtizede a Trafóban. Hazai munkásságát ünnepli együttesével: a Művészetek Palotájában bemutatott Seven című hatvan perces művel és egy Frenákról készült interjúkötettel.


Frenák Pál húsz éve meghökkent műveivel Párizsban, majd évtizede a Trafóban. Hazai munkásságát ünnepli együttesével közönsége. Új műve a Művészetek Palotájában bemutatott Seven című hatvan perces mű és a Trafóban bemutatott könyvészetileg gondos szépségű, Péter Mártával folytatott mélyinterjú megjelenése. A könyv címe: Frenak. Kiadta a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány.


Péter Márta és a beszélgetések alanya szerencsés találkozás. Péter érti, miről kell beszéltetni Frenákot, és Frenák tudja, miként kell mélyet jelentően kitérni a kérdések elől. Ismerik egymás nyelvét. Értik egymást. Nincs fölösleges szépelgés a könyvben. Sem henye intimitások. Szakszerű. Szűkszavú bőbeszédűsége ellenére.


Frenák Pál apanyelve magyar. Anyanyelve a jelbeszéd. Megtanulta megérteni és megértetni magát nyelvjeleléssel. Hozzásegítette táncosként és táncalkotóként, hogy a mozdulatok,a gesztusok,a térbeliség nem esztétikai szerepűek, hanem emberi közlésre alkalmas, szigorú szabályok szerinti rendszert alkotnak. Frenák színpadi művei következésképp nem táncosan locsogók, sem szépészetileg túlbeszéltek. Tömör kifejezések. Világosan olvasható gondolati és érzelmi mozdulat-mondatok. Frenák koreográfiáihoz ugyanúgy szükségtelen tolmács, akár egy Shakespeare-tragédiához. Figyelemre van szükség. És beleérzős képességre.


Frenák mozdulati szövegei szabatosan olvashatóak a nézőtérről, akárha Aiszkhüloszt olvasna a befogadó (feltéve, hogy tud olvasni). Jubileumi produkciója, a Seven, világosan fogalmazza meg a sötét ösztönök működését, az önkínzó kereséseket.


A „Seven című darabban a koreográfus az expatriotizmus kérdését veti fel, az egyén saját kultúrájából való kiszakadásának és idegen közegbe való beilleszkedésének kérdését. Azt vizsgálja, szükségszerű-e az individuum és a nemzeti identitás újraértelmezése, és megvalósítható-e valaha az átalakulás. Az elszakadás és az integráció egyfajta absztrakt, korporális átváltozásként jelenik meg. A koreográfia azt a konkrétumoktól elvonatkoztató mozgást fejleszti tovább, amely az egész háromdimenziós teret „betáncolandó", egyszerű szcenográfiai áthelyezésekkel módosítható térgeometriának tekinti' - mondja a társulat honlapján a félremagyarázó szöveg.