top of page

Sorkapcsolás az életműben

2010. szeptember 10. Fogarasi Hunor @Ellenfény 2009/2-3.


Elemzés Frenák Pál: In timE című előadásáról


A Frenák Pál Társulat In TimE című előadása egy igen letisztult alkotói folyamat eredménye. Precíz – mondhatni zenei – szerkezetével rávilágít arra az alkotói tőkére, amelynek eredménye egy olyan koreográfiai mű, amely képes a néző figyelmét teljességgel megkötni, vezetni és a legfelfokozottabb dramaturgiai pillanatban elengedni.


Frenák Pál munkamódszerében nem csak a véletlen játszik fontos szerepet, hanem az a viszony is, amellyel a már bemutatott koreográfiáit kezeli: a mű elkészültségére, befejezettségére hajlandó újra és újra rákérdezni, csiszolni, módosítani rajta. Ennek eredménye a már említett koherens struktúra, amelyben minden rész nélkülözhetetlenül és szervesen illeszkedik. Ami jelen esetben azt jelenti, hogy a pannonhalmi bemutató (2008. augusztus) óta nem csak rövidült – és ezáltal sokkal tömörebb lett – a darab, hanem hangnemében is megváltozott. Sokkal szikárabb, fizikaibb, táncközpontúbb. Kevesebb időt hagy a néző képzeletének a pszichológiai, képzettársító munkára. Jóllehet Frenák Pál munkáinak alapját képezi a kulturális testet a fizikai testtel szembeállító gondolkodásmód, jelen esetben a szerző – a változtatások révén – sokkal visszafogottabban bánt a szocio-kulturális kódokkal. Így az In TimE méltó párjává vált a tavaly bemutatott Instinct-nek.